top of page

Kalite Sertifikalarımız

         Hisar Madencilik olarak amacımız bütün faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere  Kalite Yönetimi 'ni yaşam şekli olarak benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ -EK

TS EN ISO 9001 2008

              GIDA BELGESİ

TS EN ISO 9001 2008 BELGE KAPSAMI EK

bottom of page